رویداد 24

سیاست‌شناسی سیدحسن نصرالله الگویی برای روحانیون ایران است

آشنا گفت: دانش، ذکاوت، دقت و سیاست شناسی سید حسن نصرالله مثال عالی و نمونه الگو واری برای چهره‌ها، سخنگویان و بویژه شخصیت‌های روحانی در جریانات سیاسی داخلی ایران است.

ادامه ...