رویداد 24

«مادربمب‌ها» را روی زیرساخت‌های سپاه و تأسیسات هسته‌ای ایران بریزیم!

رئیس پیشین سیا با تاکید بر لزوم نابودی زیرساخت‌های سپاه و برنامه هسته‌ای ایران، گفت: کاهش بهای نفت تنها راه شکستن کمر اقتصاد ایران است.

ادامه ...