رویداد 24

رییس دادگستری جاسک جانش را از دست داد

رییس دادگستری جاسک براثر برخورد با شتر جان باخت.

ادامه ...