رویداد 24

زیرگرفتن عامدانۀ دانش‌آموزان توسط یک خودرو در فرانسه

منابع محلی از زیر گرفته شدن عابران پیاده توسط یک خودرو در جنوب فرانسه خبر می‌دهند.

ادامه ...