پارس نیوز

آلمان منهایِ نویر؛ داستان ارتش بدون ژنرال

نمی توانیم انکار کنیم که میان بازی های حساس فصل جدید فوتبال اروپا، غیبت یکی از بهترین های تاریخ دروازه بانی را احساس نمی کنیم در واقع غیر ممکن است، فوتبال را دوست داشت اما غیبت مانوئل نویر را احساس نکرد.

ادامه ...