پارس نیوز

اشک های نیمار؛ از شایعات خسته شده ام

نیمار، ستاره برزیلی پاری سن ژرمن در کنفرانس مطبوعاتی بعد از دیدار برابر ژان به شدت احساساتی شد.

ادامه ...