خبر آنلاین

یوفا میزان محرومیت پاتریس اورا را مشخص کرد

پاتریس اورا از سوی یوفا با محرومیت سنگینی مواجه شده است.

ادامه ...