پارس نیوز

میزان محرومیت پاتریس اورا را مشخص شد

پاتریس اورا از سوی یوفا با محرومیت سنگینی مواجه شده است.

ادامه ...