پارس فوتبال

سرمربی تیم ملی : نفرات را بررسی می کنم تا بدون دانشور در تیم اسپرینت مدال بگیریم

محمد ابوحیدری سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری  درباره ی نتایج رکابزنان ایران در کاپ جهانی لهستان بیان کرد: از قبل گفته بودم که قرار است با آمادگی عمومی در کاپ لهستان شرکت کنیم چون در حال آماده شدن برای قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ هستیم. در ماده تیم اسپرینت با ترکیب اصلی شرکت نکردیم و رکوردی که...

ادامه ...