پارس فوتبال

علی کریمی به سیم آخر زد ؛ حمله تند جادوگر به تاج

پس از آن که علی کریمی در شبکه ورزش انتقاداتی از جمله عدم انتشار فیش های حقوقی مهدی تاج و مسائل مربوط به بدهی بازیکنان را به فدراسیون فوتبال وارد دانست، فدراسیون فوتبال با انتشار جوابیه ای به این اظهارات واکنش نشان داد. علی کریمی پس از بیانیه فدراسیون فوتبال سکوت نکرد و حرف هایی...

ادامه ...