خبر آنلاین

توصیه آیت‎الله بروجردی به یک روحانی: نمی‎خواهد مردم را مومن کنی، فقط کاری کن که از ایمانشان کم نشود!

آیت‌الله عباس قائم مقامی عضو جامعه روحانیت مبارز به خبرآنلاین گفت: یکی از اشکالات اینکه ما روحانیون در موضع قدرت قرار بگیریم‎ این است که می خواهیم به هرشکل بر دین و ایمان مردم اضافه کنیم. آنوقت از خودمان غافل می شویم!

ادامه ...