دنیای اقتصاد

افشای رابطه پیمانکاران و شهرداری تهران

کمیته شفافیت شورای شهر تهران پس از پیگیری پیشنهاد محمدعلی نجفی، شهردار تهران مبنی بر افشای قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در شهرداری تهران در قالب دو جلسه، سرانجام نحوه انتشار رابطه شهرداری با پیمانکاران را درجلسه‌سوم نهایی کرد.

ادامه ...