دنیای اقتصاد

ظریف: با صرف صدها میلیارد دلار نمی‌توان امنیت را خرید

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در بخشی از سخنانش در کنفرانس بین‌المللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی که در سمرقند ازبکستان برگزار شد، گفت: «امروز برای رسیدن به امنیت، باید با تکیه بر مردم به‌عنوان مهم‌ترین مولفه امنیت یک کشور، به امنیتی درون‌زا رسید و سپس...

ادامه ...