دنیای اقتصاد

رمزگشایی از پروژه بن‌سلمان

به موازات تشدید اقدامات ضدایرانی عربستان سعودی که با تصفیه حساب‌های سیاسی و تحولات لبنان و یمن همراه شده است، این سوال مطرح شده که هدف محمد بن سلمان از این پروژه چیست و آیا این وضعیت، عربستان را به سمت جنگ با ایران پیش خواهد برد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو مطرح شده است...

ادامه ...