دنیای اقتصاد

شناسایی حرکات دست در آی‌فون‌های آتی

اپل حق امتیاز اختراعی را ثبت کرده که براساس آن آی‌فون‌های آتی قابلیت شناسایی حرکات دست را خواهند داشت.طبق حق امتیاز تازه ثبت شده اپل، این شرکت تصمیم دارد قابلیت شناسایی حرکات دست را به آی‌فون بیفزاید.

ادامه ...