دنیای اقتصاد

توافق‌های معدنی با چهار کشور

با رفع تحریم‌های بین‌المللی توسعه همکاری با تولیدکنندگان و معدنکاران خارجی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای قراردادهایی با بانک‌های اروپایی و آسیایی به منظور جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن خبر داد.

ادامه ...