دنیای اقتصاد

علاقه‌مندی هند به انتخاب مسیر ترانزیت از ایران

سفیر هند در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت کریدور شمال-جنوب به‌عنوان مسیر ترانزیت این کشور گفت: حمل دوبار آزمایشی از این کریدور و نتایج فوق‌العاده آن باعث شده تا جلسات و گردهمایی‌هایی در هند برای آگاهی بخشی بخش خصوصی از منافع این کریدور برقرار شود.

ادامه ...