دنیای اقتصاد

ایران در کانون توجه صنعت ریلی جهان

نشریه فوربس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده است ضمن بررسی وضعیت صنعت ریلی ایران در حال حاضر، معتقد است: «بلندپروازی‌های اخیر صنعت ریلی ایران موجب شده است مهندسان راه‌آهن و شرکت‌های فعال در این زمینه از سراسر جهان در دروازه‌های تهران صف ببندند و با خوشحالی ساخته شدن زیرساخت‌هایی...

ادامه ...