دنیای اقتصاد

ردپای دولت در ضعف سرمایه‌گذاری گردشگری

حضور گسترده و سنگین دولت در امر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در کنار عواملی چون عدم ثبات و شفافیت در قوانین، تاثیر شرایط سیاسی در سطح بین‌المللی و جذابیت بازار دلالی و واسطه‌گری از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت توریسم کشور از طرف کارشناسان اظهار...

ادامه ...