نوآوران

هاشمی مختص به یک مملکت و یک ملت نبود بلکه فراجناحی بود

درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از پایه های اصلی انقلاب اسلامی آن قدر برای هر ایران و ایرانی غیر قابل پذیرش است که با آن که چیزی در حدود یک سال از فوت وی می گذرد، اما هنوز یادآوری خدمات و نقش محوری این سیاستمدار کهنه کار در انقلاب و ایران، نقل اصلی محافل بوده و البته خواهد...

ادامه ...