نوآوران

هراس از نفوذ و قدرت ایران؛ کابوس دنباله دار عربستان

برآیند گزارش ‌ها نشان می ‌دهد زمانی که سعد حریری در جلسه هیات دولت لبنان شرکت داشته است پیامی از سوی محمد بن‌ سلمان ولیعهد عربستان برای او ارسال می‌ شود که از او می ‌خواهد سریعاً به عربستان سفر کند.

ادامه ...