نوآوران

نباید با تحریک افکارعمومی وقت و انرژی دولت را گرفت

چرخش سیاسی دکتر روحانی به سمت جریان راست موسوم به اصولگرایی، موضوعی است که این روزها از سوی برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب شنیده می‌شود.

ادامه ...