دنیای اقتصاد

سوآپ نفت کرکوک به ایران جدی شد

مذاکره برای سوآپ نفت کرکوک عراق به ایران در حالی جدی شده است که ظاهرا قرار است نفت شمال عراق در 3 پالایشگاه ایران استفاده شود. در حال حاضر اقدامات اولیه برای انتقال نفت کرکوک عراق به ایران برای پالایش در پالایشگاه‌های ایران در حال انجام است.اخیرا شرکت بازاریابی نفت عراق اعلام کرد،...

ادامه ...