دنیای اقتصاد

10 بخش جذاب صنعتی

ایران با داشتن حدود 80 میلیون جمعیت، وجود مرزهای خاکی با کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق و مرز آبی با کشورهای عمان، قطر، کویت، امارات، بحرین و عربستان و همچنین دسترسی به دریای آزاد از موقعیت ویژه‌ای در مرکز خاورمیانه برخوردار است.ایران قوی‌ترین...

ادامه ...