دنیای اقتصاد

زیرساخت‌های تأمین مالی

امروزه استفاده از منابع مالی خارجی به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در بین کشورهای مختلف جهان، نقش مهمی در روابط بین‌المللی ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با توجه به تاثیراتی که می‌تواند در کنار منابع سرمایه‌ای...

ادامه ...