دنیای اقتصاد

«جاذبه و دافعه» سرمایه‌گذاری در ایران

اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر همواره با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. در دولت سازندگی و اصلاحات روند سرومایه‌گذاری در کل رو به رشد بود و این سرمایه‌گذاری‌ها بسیاری از ظرفیت‌های موجود را که از پتانسیل بالقوه برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی برخوردار بودند به بالفعل...

ادامه ...