دنیای اقتصاد

سکه تمام، مرزشکنی می‌کند؟

در آخرین روز کاری هفته گذشته، سکه تمام بهار آزادی چهارمین افزایش متوالی را تجربه کرد تا به آستانه مرز روانی یک میلیون و 350 هزار تومان برسد. روز چهارشنبه، سکه 5 هزار تومان رشد کرد و به بهای یک میلیون و 349 هزار تومان رسید. به گفته برخی بازیگران ارزی، معامله‌گران انتظار داشتند، پس از...

ادامه ...