دنیای اقتصاد

تسهیل سرمایه‌گذاری بدون ریسک در بانک مسکن

سرمایه‌گذاری در بورس با استفاده از ابزارهای بدون ریسک بازار سرمایه در شعب منتخب بانک مسکن میسر شده و مشتریانی که ریسک‌پذیر نیستند، به راحتی می‌توانند وارد بازار سرمایه شوند.

ادامه ...