دنیای اقتصاد

وقت تنفس به تهرانی‌ها

شهروندان تهرانی پس از 16 روز متوالی، با قرار گرفتن شاخص کیفیت هوای پایتخت طی 24 ساعت منتهی به 11 صبح روز گذشته در رتبه 92، هوای سالم تنفس کردند.

ادامه ...