دنیای اقتصاد

پایتخت‌داری به سبک لندن

شهردار لندن با طرح‌ریزی متفاوت برای اداره شهر، چشم‌انداز 25 ساله کیفیت زندگی در پایتخت انگلیس را تصویر کرد. پیش‌نویس برنامه 290 صفحه‌ای «صادق‌خان» برای حل سه چالش ترافیک، آلودگی و مسکن، با هدف جلب نظر ساکنان لندن و تضمین اجرای موفق، در سامانه شهرداری منتشر شده است تا ایده‌های...

ادامه ...