دنیای اقتصاد

صدور محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه افزایش می‌یابد

شانا: رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌‌دستی پتروشیمی با اشاره به اینکه تعرفه صدور محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه کاهش می‌یابد، گفت: مذاکرات میان دو کشور ادامه دارد و امید است که با توافق‌های آینده، صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه افزایش یابد.

ادامه ...