دنیای اقتصاد

ساز نفت برای بازار پتروشیمی

بررسی روند قیمتی نفت و نفتا نشان از همبستگی و وابستگی عمیق میان این دو محصول استراتژیک دارد؛ به‌گونه‌ای‌که رصد مسیر حرکت قیمتی شاخص نفت خام برنت طی کمتر از دو سال گذشته و مقایسه آن با نفتا در بازارهای جهانی نشان می‌دهد همان‌طور که قیمت نفت در این مدت رشدی 100 درصدی را تجربه کرده...

ادامه ...