دنیای اقتصاد

انقلاب اطلاعاتی دیگری در راه است

امروزه سازمان‌های مختلف کسب‌وکار خود را در جهانی مملو از تصمیمات پیچیده، مخاطرات، فرصت‌ها و فناوری‌های نوظهور با سرعت رشد بی‌سابقه راهبری می‌کنند. بخش رو به رشدی از داده‌هایی که تیم‌های ارشد مدیریتی برای مدیریت کسب‌وکار از آن بهره‌برداری می‌کنند خارج از سازمان تولید شده...

ادامه ...