دنیای اقتصاد

برترین مدیران‌عامل دنیا در سال 2017

بیش از 15 سال پیش، جیم کولینز، مشاور و نویسنده مطالب مدیریت و کسب‌وکار از چرخ لنگر (وسیله مکانیکی بسیار سنگین برای ذخیره‌سازی انرژی دورانی) به عنوان استعاره‌ای برای قدرت پایدار رهبری کسب‌وکار استفاده کرد. او در سال 2001 در کتابی نوشته بود که یک شرکت یک شبه از «خوب به عالی» تغییر...

ادامه ...