دنیای اقتصاد

پیش‌بینی 2018 وضعیت غذا

روز جمعه «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد» جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز غذا را منتشر کرد. براساس این گزارش، عرضه در مواد غذایی طی سال‌جاری همچنان شرایط مناسبی را تجربه خواهد کرد، اما پیش‌بینی می‌شود هزینه واردات مواد غذایی با افزایشی 6 درصدی نسبت به سال گذشته به 413/ 1 هزار میلیارد...

ادامه ...