دنیای اقتصاد

آثار منفی برخی معافیت‌های حساب نشده در مناطق آزاد

درحالی‌که معافیت‌های اعمال شده در مناطق آزاد با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در این مناطق اعمال شده براساس گزارش‌های موجود، این معافیت‌ها در مواردی به برهم خوردن رقابت در بین شرکت‌های تولیدی تبدیل شده است.

ادامه ...