دنیای اقتصاد

ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

عضو هیات‌مدیره شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان با اشاره به مشکلات پیش روی صنعت سرامیک، بر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد. محمدرضا لطف‌الله خواجو درباره کاربرد سرامیک‌های صنعتی گفت: سرامیک‌های صنعتی یک صنعت های‌تک است که به‌عنوان کاتالیز و جاذب رطوبت در صنایع نفت، گاز...

ادامه ...