دنیای اقتصاد

افت‌و‌خیز تولید اتوبوس و ون

مهرماه امسال تولید انواع اتوبوس به‌طور میانگین 5/ 109 درصد افزایش یافت اما تولید دو مدل ون متوقف شد. در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۸۴ دستگاه در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۷۶ دستگاه رسید. تولید این محصول در ایران خودرو دیزل از یک دستگاه در مهرماه سال گذشته به ۲۱ دستگاه افزایش یافت. تولید انواع...

ادامه ...