دنیای اقتصاد

بازگشت هوندا از تقاطع برگزیت

خودروسازی هوندا اعلام کرد توان پرداخت عوارض 10 درصدی صادرات خودرو، پس از اجرای برگزیت را نخواهد داشت. به گزارش اتوموتیو نیوز، هوندا به کمیته کسب‌و‌کار پارلمان انگلیس اعلام کرده است: «عوارض 10 درصدی مزیت رقابتی خودروهای ما را از بین خواهد برد.»

ادامه ...