دنیای اقتصاد

تاکید بر سرمایه‌گذاری مشترک با چینی‌ها

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، گفت: برای انجام هر گونه فعالیت تجاری مشترک با شرکت‌های خارجی در کشور، نیاز به سرمایه‌گذاری از سوی طرف خارجی وجود دارد و بر همین اساس مذاکرات با شرکت چانگان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

ادامه ...