دنیای اقتصاد

روند کاهشی نرخ تورم خودرو

بررسی مرکز آمار ایران از نرخ تورم سالانه کل بخش صنعت نشان می‌دهد که تورم خودرو در تابستان 96 در مقایسه با تابستان سه سال پیش، کاهش 95 درصدی یافته است؛ به‌طوری‌که در تابستان 93 نرخ تورم این بخش 5/ 20 درصد بوده اما در تابستان 96 این نرخ به 1/ 1 درصد رسیده است.تورم بخشی صنعت خودرو براساس بررسی...

ادامه ...