دنیای اقتصاد

خیز خریداران حقیقی در بازار سهام

نماگر اصلی بورس تهران طی معاملات هفته گذشته تنها 53 واحد (معادل 03/ 0 درصد) رشد کرد و در ارتفاع 87 هزار و 897 واحدی ایستاد.میانگین ارزش روزانه معاملات خرد سهام طی 5 روز معاملاتی هفته گذشته به زحمت به 109 میلیارد تومان می‌رسید. در این شرایط خالص تغییر مالکیت هفتگی به 170میلیون سهم و در مسیر...

ادامه ...