دنیای اقتصاد

نمای دلا‌ری بورس تهران

بورس تهران وابستگی قابل‌توجهی به تغییرات نرخ دلار دارد. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید و بدهی‌های ارزی براساس نرخ مبادله‌ای در صنایع مهم بورسی لحاظ می‌شود. ازسوی دیگر بخش فروش بسیاری از شرکت‌ها، به‌خصوص کالایی‌ها از نرخ دلار آزاد تاثیر می‌پذیرد. دلار در هر دو بازار از...

ادامه ...