دنیای اقتصاد

نه «صلح آمریکایی» نه «صلح چینی»

از آنجا که چین با یک محیط امنیتی خصومت‌آمیزی مواجه بود، مبارزه و محافظت از منافع امنیت ملی‌اش به اولویت اصلی‌اش تبدیل شد. به همین دلیل، چین با تحقیق و توسعه تسلیحات هسته‌ای خود شروع به واکنش به تهدیدات هسته‌ای آمریکا و شوروی کرد. چین طرح‌ها، پیمان‌ها و رژیم‌هایی راکه با توسعه...

ادامه ...