دنیای اقتصاد

سایه جنگ بر لبنان؟

این روزها دماسنج خاورمیانه درجه حرارت بالا را نشان می‌دهد. برخی خاورمیانه را به انسانی تب‌دار تشبیه می‌کنند که از سوزش تب در درد خود می‌سوزد؛ گویی «در این منطقه ناآرامی، بی‌ثباتی، عصبیت، خشونت و حتی جنگ نهادینه شده است.» خاورمیانه امروز بسیار متفاوت تر از خاورمیانه سال‌ها...

ادامه ...