عصر خودرو

تولید آزمایشی پژو 301 از هفته آینده

عصر خودرو- ایران‌خودرو به احتمال فراوان ازهفته آینده تولید دومین محصول پسابرجامی و مشترک خود با پژو را آغاز می‌کند، تولیدی که البته آزمایشی به حساب می‌آید.

ادامه ...