عصر خودرو

روند کاهشی نرخ تورم خودرو

عصر خودرو- بررسی مرکز آمار ایران از نرخ تورم سالانه کل بخش صنعت نشان می‌دهد که تورم خودرو در تابستان 96 در مقایسه با تابستان سه سال پیش، کاهش 95 درصدی یافته است؛ به‌طوری‌که در تابستان 93 نرخ تورم این بخش 5/ 20 درصد بوده اما در تابستان 96 این نرخ به 1/ 1 درصد رسیده است.

ادامه ...