خبرگزاری میزان

عدم موضع مشخص اسپانیا پیرامون دخالت دولت روسیه در مسائل کاتالونیا

دولت اسپانیا بر اساس برخی‌ نظریات، مشکوک به دخالت روسیه در ماجرای بحران استقلال طلبی کاتالونیا است، اما هنوز واکنشی رسمی به این موضوع نشان نداده است.

ادامه ...