اقتصادنیوز

خوش و بش ویژه ظریف با همتای ترکمنستانی + عکس

آفتاب نیوز : خوش و بش ویژه ظریف با همتای ترکمنستانی خود قبل از آغاز کنفرانس بین المللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی

ادامه ...