خبرگزاری میزان

همه نیروهای خارجی که در لبنان حضور دارند، این کشور را ترک کنند

تیلرسون با ادعای حضور نیروهای ایرانی در لبنان، افزود: هر چقدر نیروهای خارجی در لبنان حضور دارند، چه از ایران چه از سوریه و چه از هرجای دیگر، باید آنجا را ترک کنند.

ادامه ...